Colofon

GRUTSK & GRIEN

is een initiatief van:

Aparthe kommunikatie
Astrid Koops-Tippersma
Telefoon: 06 570 370 02

Stichting Doarpswurk / Netwerk Duurzame Dorpen
Lucie Gelderblom
Telefoon: 06 534 430 78